Εκθεση

Έκθεση Σαγκάης 2018

Έκθεση Ισπανίας 2018

Έκθεση Ινδίας 2018

Γερμανική Έκθεση 2019

Έκθεση Σαγκάης 2019

Έκθεση Ινδίας 2019

Έκθεση Σαγκάης 2020